جلسه‌ی ارائه‌ی طرح پیشنهادی پروژه‌ی حال خوب

۰۱ مرداد ۱۴۰۲

جلسه‌ی ارائه‌ی طرح پیشنهادی پروژه‌ی حال خوب با حضور تعدادی از روانشناسان علاقه‌مند به فعالیت در این طرح در واحد آموزش مجتمع مس شهربابک برگزار شد.
️این جلسه با اهداف ارائه طرح پیشنهادی اداره آموزش مجتمع مس شهربابک️، گروه‌بندی روانشناسان برای اجرای طرح حال خوب️ و طرح درس کارگاه اولیه  تشکیل شد.
️مربی اجرای این طرح آقای دکتر دوستی هستند.

گالری تصاویر

نظرات
نظر خود را بنویسید