جلسه‌ی ارائه‌ی طرح پیشنهادی پروژه‌ی حال خوب
۱۰ بهمن ۱۴۰۲
اخبار شهر باباک
196 بازدید

جلسه‌ی ارائه‌ی طرح پیشنهادی پروژه‌ی حال خوب با حضور تعدادی از روانشناسان علاقه‌مند به فعالیت در این طرح در واحد آموزش مجتمع مس شهربابک برگزار شد.
️این جلسه با اهداف ارائه طرح پیشنهادی اداره آموزش مجتمع مس شهربابک️، گروه‌بندی روانشناسان برای اجرای طرح حال خوب️ و طرح درس کارگاه اولیه  تشکیل شد.
️مربی اجرای این طرح آقای دکتر دوستی هستند.

اخبار مرتبط