کارگاه آموزش روش‌های صحیح مطالعه و یادگیری مؤثر

۲۷ آذر ۱۴۰۱

کارگاه آموزش روش‌های صحیح مطالعه و یادگیری مؤثر، به صورت گروهی توسط استاد گرامی، سرکار خانم بابائیان، برگزار شد.

نظرات
نظر خود را بنویسید