دوره آموزشی فهرست‌بها و متره

۲۳ آبان ۱۴۰۱

دوره آموزشی فهرست‌بها و متره

دوره آموزشی فهرست‌بها و متره، با حضور استاد کرایلو، چهارشنبه 2 آذرماه در محل آموزش خاتون‌آباد برگزار شد.

نظرات
نظر خود را بنویسید