اخبار

139 اخبار کاربردی
به مناسبت روز آموزش
به مناسبت روز آموزش

در روز آموزش مسئولین روابط عمومی با رئیس اداره آموزش دیدار و از زحمات شایسته ایشان تقدیر به جا آوردند. در این دیدار مسئولین روابط عمومی  عنوان کردند که آموزش یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه و پی ...

خبر
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
روز آموزش
روز آموزش

ما برآنیم آدم‌ها را در مسیر یادگیری قرار دهیم و خوب زندگی کردن را و حال خوب را به آنها هدیه دهیم، به انسان‌ها کشف کردن خودشان را و آگاهی رجوع به خویشتن و اینکه هر کدام از ما انسانی منحصر به فرد و یکتا ...

خبر
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
همکاری اداره آموزش با روابط عمومی و خدمات اجتماعی
همکاری اداره آموزش با روابط عمومی و خدمات اجتماعی

همکاری اداره آموزش با روابط عمومی و خدمات اجتماعی این جلسه با حضور مهندس حیدری رئیس اداره آموزش ، مهندس بهشتی پور مدیر روابط عمومی و دکتر دوستی مشاوره اداره آموزش در راستای بهبود آموزش در سطح شهر ...

خبر
۰۲ بهمن ۱۴۰۲
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی ایمنی
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی ایمنی

در اداره آموزش مس شهربابک، جلسه کارگروه تخصصی ایمنی با حضور دکتر گیلیاردی مدیر ایمنی، رئیس ایمنی ابراهیم جعفری و رئیس اداره آموزش مهندس حیدری و همچنین سرکار خانم حسن رحیمی کارشناس برنامه ریزی ایمنی بر ...

خبر
۱۹ دی ۱۴۰۲
پویش ملی دیابت و فشار خون
پویش ملی دیابت و فشار خون

طرح پویش ملی دیابت و فشار خون در سراسر کشور آغاز شد. پرسنل مرکز بهداشت این شهر به منظور اجرای طرح پویش ملی دیابت و فشار خون، به اداره آموزش مجتمع مس شهربابک اعزام شدند. این پویش با هدف ارتقای سطح آگاه ...

خبر
۱۵ آذر ۱۴۰۲