به مناسبت روز آموزش

۰۷ بهمن ۱۴۰۲

در روز آموزش مسئولین روابط عمومی با رئیس اداره آموزش دیدار و از زحمات شایسته ایشان تقدیر به جا آوردند.

 

در این دیدار مسئولین روابط عمومی  عنوان کردند که آموزش یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه و پیشرفت در سازمان و کشور است و نقش اساسی در شکل دهی به اجتماع دارد، همچنین آنها به رئیس اداره آموزش تبریک گفتند و امیدوارند که با استفاده از تلاش و توانایی‌های خود توسعه آموزش را بهبود بخشد.

نظرات
نظر خود را بنویسید