برگزاری دوره‌ی آموزشی پیشگیری از بیماری‌های زنان و نقش تغذیه سالم در آن در اداره آموزش مجتمع مس شهربابک
۱۰ بهمن ۱۴۰۲
اخبار شهر باباک
196 بازدید

با حضور جمعی از پرسنل خانم، دوره‌ی آموزشی پیشگیری از بیماری‌های زنان و نقش تغذیه سالم در آن، توسط خانم دکتر یوسف زاده و خانم هاوشکی در اداره آموزش مجتمع مس شهربابک برگزار شد. این دوره، که در مدت شش ساعت برگزار شد و به موضوعات مهمی از جمله پیشگیری از بیماری‌های زنان و نقش تغذیه سالم در آن پرداخت و با استقبال بسیار خوبی مواجه شد. این دوره با هدف افزایش آگاهی و دانش در زمینه‌ی بهداشت و تغذیه برگزار شد.

اخبار مرتبط