جلسه" بررسی برای ساخت ساختمان جدید اداره آموزش "
۱۰ بهمن ۱۴۰۲
اخبار شهر باباک
196 بازدید

در جلسه بررسی برای ساخت ساختمان جدید اداره آموزش با حضور اعضای اداره آموزش مجتمع مس شهربابک و مهندس مهدی فاضلی، اهمیت و ضرورت ایجاد یک فضای مناسب و منطبق با نیازهای اداره آموزش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضا در این جلسه به بررسی نقاط قوت و ضعف طرح ساختمان جدید پرداختند و تصمیم گرفتند که با همکاری و هماهنگی بهتر، به بهبود و ارتقاء این پروژه مهم ادامه دهند.

اخبار مرتبط