تصاویر محوطه واحد آموزش مجتمع مس شهربابک
۱۰ بهمن ۱۴۰۲
اخبار شهر باباک
196 بازدید

تصاویری از بخش‌های مختلف واحد آموزش مجتمع مس شهربابک را مشاهده می‌کنیم.

اخبار مرتبط