تصاویر محوطه واحد آموزش مجتمع مس شهربابک

۱۷ مرداد ۱۴۰۲

تصاویری از بخش‌های مختلف واحد آموزش مجتمع مس شهربابک را مشاهده می‌کنیم.

نظرات
نظر خود را بنویسید