تصاویر تقدیم هدیه به اساتید دوره‌ها

۲۱ مرداد ۱۴۰۲

تصاویر تقدیم هدیه به اساتید دوره‌هایی که در واحد آموزش برگزار شده است.

"اداره آموزش مجتمع مس شهربابک"

گالری تصاویر

نظرات
نظر خود را بنویسید