تصاویر تقدیم هدیه به اساتید دوره‌ها
۱۰ بهمن ۱۴۰۲
اخبار شهر باباک
196 بازدید

تصاویر تقدیم هدیه به اساتید دوره‌هایی که در واحد آموزش برگزار شده است.

"اداره آموزش مجتمع مس شهربابک"

اخبار مرتبط