مهارت‌های ده‌گانه زندگی

سازمان بهداشت جهانی(WHO)، ده مهارت را مشخص کرده است که همه آحاد بشر، از بچه 3 ساله گرفته تا پیرمرد 90 ساله، باید این مهارت‌ها را بلد باشند. در این دوره با آموزش این ده مهارت با شما همراه هستیم.