کوچینگ نوجوان

تاریخ نشان داده است که مهارت‌های موردنیاز برای نیروهای کار حداقل هر ۵ سال یک‌بار با تغییر روبرو می‌شوند. در واقع، براساس اعداد و ارقام، هر پنج سال، یک‌سوم مهارت‌هایی که افراد موفق دارند، با تغییر مواجه می‌شوند. اگر بتوان این مهارت‌ها را از پنج سال قبل شناسایی کرد، می‌توان آن‌ها را در خود تقویت کرد و احتمال موفقیت در آن سال‌ها را افزایش داد. در این دوره قصد داریم 10 مهارت ارزشمند در سال ۲۰۲۵ را به شما آموزش دهیم.

سرفصل‌های دوره
بخش اول : دوره کوچینگ نوجوان
بخش دهم : مهارت تفکر خلاق
بخش دوازدهم : مهارت رفتار جرأت مندانه