ثبت درخواست‌های اصلاحی در نرم‌افزار جی‌تیمار

ثبت درخواست‌های اصلاحی در نرم‌افزار جی‌تیمار
ثبت نام دوره
معرفی دوره ثبت درخواست‌های اصلاحی در نرم‌افزار جی‌تیمار

توضیحات

با ثبت درخواست‌ها در نرم‌افزار جی‌تیمار، سوابق خرابی تجهیزات ثبت می‌شوند و با آنالیز و تجزیه و تحلیل خرابی‌ها، در جهت کاهش خرابی‌ها و افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و دسترسی‌پذیری آن‌ها قدم برمی‌داریم. در این دوره با چگونگی ثبت درخواست‌های اصلاحی در نرم‌افزار جی‌تیمار و ردیابی درخواست‌ها و بررسی درخواست‌ها در کارتابل‌های مختلف آشنا می‌شویم.

سرفصل‌های دوره