آموزش نرم‌افزار مدیریت کالا

آموزش نرم‌افزار مدیریت کالا
ثبت نام دوره
معرفی دوره آموزش نرم‌افزار مدیریت کالا

توضیحات

همان‌طور که می‌دانید، مباحث حوزه تأمین عموماٌ با سه فیلد اصلی ارتباط دارد. فیلد اول مباحث مربوط به خود کالا، محصول، تجهیزات و بعضاٌ خدمات است. فیلد دوم مربوط به اطلاعات و تبادل اطلاعات است. فیلد سوم مباحث مربوط به حوزه سرمایه و مالی را دربرمی‌گیرد. نرم‌افزار مدیریت کالا هر سه فیلد را تحت پوشش قرار می‌دهد. ما در این دوره آموزشی بیشتر به مباحث فیلد اول و دوم می‌پردازیم.

سرفصل‌های دوره