هوش هیجانی

آقای گاردنر در سال 1983 در خصوص هفت نوع هوش در کتاب چهارچوب‌های ذهن صحبت کرد. هوش منطقی، هوش کلامی، هوش تجسمی، هوش ارتباطی، هوش جسمی و حرکتی و هوش درون‌فردی، از هوش‌هایی هستند که آقای گاردنر به آن‌ها اشاره کردند. در این دوره با نگاهی متفاوت به مبحث هوش هیجانی می‌پردازیم.