تعریف کارت فعالیت در نرم‌افزار جی‌تیمار

در این دوره آموزشی با نحوه تعریف کارت فعالیت در نرم‌افزار جی‌تیمار آشنا می‌شویم.