دوره‌ی آموزشی روانشناسی مثبت‌گرا و ارتقا حال روانی
۱۰ بهمن ۱۴۰۲
اخبار شهر باباک
196 بازدید

دوره‌ی آموزشی روانشناسی مثبت‌گرا و ارتقا حال روانی در واحد آموزش مجتمع مس شهربابک برگزار شد. ️مدرس این دوره آقای زارع بودند.

این دوره با هدف کمک به حال بهتر کارکنان، ارتقای حال روانی‌، کاهش سطح استرس و‌... در ۱۲ ساعت برگزار شد.

اخبار مرتبط