برگزاری دوره‌ی آموزشی‌ ETAP

۲۲ مرداد ۱۴۰۲
برگزاری دوره‌ی آموزشی‌ ETAP

این دوره‌ی آموزشی با تدریس آقای قاسمی با هدف پیاده‌سازی و مطالعات سیستم‌های قدرت در نرم‌افزار برگزار شد. مدت زمان برگزاری دوره‌ی فوق ۱۸ ساعت بود.
️مباحث ارائه شده شامل شبکه‌ی قدرت️، خطوط انتقال️، مدل سه فاز به تک فاز️، تحلیل پخش بار متعادل️، محیط نرم افزار و مدیریت پروژه و ... بود.

نظرات
نظر خود را بنویسید