برگزاری دوره‌ی آموزشی نرم افزار Pipeflow Export

۲۲ مرداد ۱۴۰۲

دوره‌ی آموزشی نرم افزار  Pipeflow Export، با تدریس آقای سجودی با حضور کارکنان‌ مجتمع برگزار شد.
️هدف برگزاری این دوره تحلیل شبکه‌ی انتقال سیالات و انتخاب پمپ بود.

نظرات
نظر خود را بنویسید