راه‌اندازی کارگاه آموزشی جوشکاری SMAW در شهربابک

برای اولین بار در شهربابک با هدف توسعه‌ی آموزش‌های کارگاهی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در سطح شرکت‌ها و شهرستان شهربابک، کارگاه جوشکاری SMAW با همکاری مجتمع مس شهربابک و مرکز جوار کارگاهی فنی‌ حرفه‌ای راه‌اندازی شد. ️ پیرامون تفاهم‌نامه مابین مرکز آموزش مجتمع مس شهربابک و مرکز جوارکارگاهی فنی حرفه‌ای رشته‌های‌ آرگون*، *co2 …

راه‌اندازی کارگاه آموزشی جوشکاری SMAW در شهربابک ادامه »