برگزاری دوره روان‌شناسی برای رهبران (ویژه مدیران)

دوره روان شناسی برای رهبران(ویژه مدیران)، با حضور دکتر باقری یزدی، در روزهای شنبه و یکشنبه 10 و 11 دی ماه برگزار شد.