دوره آموزشی فهرست‌بها و متره

دوره آموزشی فهرست‌بها و متره دوره آموزشی فهرست‌بها و متره، با حضور استاد کرایلو ، چهارشنبه 2 آذر ماه در محل آموزش خاتون‌آباد برگزار شد. گالری تصاویر