دوره آموزشی جی_تیمار

دوره آموزشی جی تیمار با تدریس آقای شادمان در واحد آموزش مجتمع مس شهربابک با حضور کارکنان مجتمع، روز شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۶ از ساعت ۱۵_۸ برگزار شد.