برگزاری دوره آموزشی تفکر نقادانه

دوره آموزشی تفکر نقادانه در واحد آموزش مجتمع مس شهربابک، در محل دانشکده فنی و حرفه‌ای با حضور کارکنان مجتمع برگزار شد. این دوره در طی دو روز و با تدریس جناب آقای عبدلی صورت گرفت. ️ گالری