برگزاری سمینار کتاب زندگی با تمام وجود

سمینار کتاب زندگی با تمام وجود درمحل واحد آموزش مجتمع مس شهربابک با تسهیلگری و ارائه  سرکار خانم  فروغ شمس‌الدینی برگزار شد. این کتاب نوشته خانم برنه براون، محقق و پژوهشگر خجالت و آسیب پذیری است. در سمینار کتاب زندگی با تمام وجود که با حضور ۶۰ نفر از علاقه‌مندان برگزار شد، مباحث مختلف کتاب …

برگزاری سمینار کتاب زندگی با تمام وجود ادامه »