️ برگزاری کارگاه روش‌های نوین تدریس آیلتس

کارگاه روش‌های نوین تدریس آیلتس، با حمایت واحد آموزش مجتمع مس شهربابک به مدت ۱۲ ساعت در روزهای 18 و 19 اسفندماه  برگزار شد. این ️کارگاه ویژه‌ی اساتید زبان در سطح شهرستان شهربابک بود و با تدریس آقای ایزدپناه انجام شد. گالری