کارگاه آموزش روش‌های صحیح مطالعه و یادگیری مؤثر

کارگاه آموزش روش‌های صحیح مطالعه و یادگیری مؤثر کارگاه آموزش روش‌های صحیح مطالعه و یادگیری مؤثر، به صورت گروهی توسط استاد گرامی، سرکار خانم بابائیان، برگزار شد. گالری تصاویر