️ برگزاری کارگاه بازیگری در شهربابک ادامه دارد

کارگاه بازیگری با مربیگری آقای ابوالفضل حاجی علیخانی با ۲۵ سال سابقه در زمینه تئاتر و بازیگری در سال گذشته شروع شده است و مورد استقبال علاقه‌مندان این عرصه قرار گرفت. این کارگاه این بار با حضور تعدادی از علاقه‌مندان که در کارگاه مقدماتی انتخاب شدند، با کیفیتی بهتر برگزار شد و قرار است طی ۱۴ جلسه به پایان برسد. ️واحد آموزش مجتمع مس شهربابک در راستای مسئولیت اجتماعی خود این کارگاه را برای علاقه‌مندان برگزار می‌کند‌.
سبد خرید