گزارش تصویری دوره آموزشی هوش هیجانی

دوره آموزشی هوش هیجانی با هدف بررسی نقش هوش هیجانی در عملکرد سازمانی با تمرکز بر کار تیمی، با تدریس خانم دکتر بدری‌مقدم در واحد آموزش‌ مجتمع مس شهربابک برگزار شد. ️ در هوش هیجانی ۵ مولفه‌ی اساسی با ۱۵ زیر‌معیار مورد سنجش قرار می‌گیرد. ️در این دوره با طرح یک بازی مدیریتی که در آن دو‌ تیم با منابع یکسان برای خلق سازه‌ای استاندارد رقابت می‌کنند،‌‌ نوع نگاه اعضا تیم نسبت به بهبود عملکرد گروه، سبک رهبری غالب، نحوه تعاملات، رویکرد سیستمی و شایستگی‌های رفتاری مواردی است که مورد سنجش قرار می‌گیرد.
سبد خرید