کاشت تعدادی اصله درخت و گل به مناسبت روز درخت و درختکاری

با همکاری واحد آموزش مجتمع مس شهربابک و واحد زیباسازی و فضای سبز مجتمع، تعدادی اصله درخت و گل به مناسبت روز درخت و درختکاری با هدف گسترش فضای سبز، در فضای سبز واحد آموزش کاشته شد.
گالری
سبد خرید