دوره جایزه بهره‌وری معادن

دوره جایزه بهره‌وری معادن در روزهای ۱۵ و ۱۶ آذر ماه، با حضور استاد علوی برگزار شد.

سبد خرید