دوره آموزشی مدیریت پروژه مفهومی مبتنی بر استاندارد PMBOK

دوره آموزشی مدیریت پروژه مفهومی مبتنی بر استاندارد PMBOK ️با تدریس جناب آقای ثقفی در واحد آموزش مجتمع مس شهربابک با حضور کارکنان مجتمع درحال برگزاریست. ️ زمان برگزاری این دوره روزهای دوشنبه و سه شنبه هرهفته می‌باشد و تا تاریخ  ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ادامه دارد.
گالری
سبد خرید