دوره آموزشی جی_تیمار

دوره آموزشی جی تیمار با تدریس آقای شادمان در واحد آموزش مجتمع مس شهربابک با حضور کارکنان مجتمع،
روز شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۶ از ساعت ۱۵_۸ برگزار شد.

سبد خرید