دوره آموزشی اکسل پیشرفته

دوره آموزشی اکسل پیشرفته، از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۸  دوشنبه هر هفته با تدریس جناب آقای امید محسنی، در واحد آموزش مجتمع مس شهربابک درحال برگزاری است.

سبد خرید