دوره‌ی آموزشی رفتار سازمانی

دوره‌ی آموزشی رفتار سازمانی در واحد آموزش‌ مجتمع مس شهربابک برگزار شد. ️ استاد این دوره‌ی آموزشی خانم بدری‌مقدم بودند. حدود ۶۰ نفر از کارکنان مجتمع در این دوره‌ی آموزشی حضور داشتند‌.

گالری

سبد خرید