×

تماس با ما

درباره ما

درباره ما

آموزش و تاریخچه آموزش مجتمع مس شهربابک

در دنیایی که سطح زندگی و رفاه بشر بطور مستقیم و تنگاتنگ به سطح پیشرفت بخش های مختلف صنعتی وابسته است، با رشد روز افزون صنایع و باز شدن افق های جدید تکنولوژی در این حیطه، ضرورت آموزش نیز بیش از پیش احساس میشود.

در همین چارچوب مجموعه های مختلف صنعتی، به منظور عقب نماندن از این رقابت و حفظ و بقا سازمان خود در چرخه رقابت، میبایست نگاه ویژه ای به مقوله آموزش داشته باشند و بدین واسطه به صورت مستمر به بهسازی و توانمند کردن منابع انسانی خود بپردازند.

برای این آموزش ها بسترهای زیادی میتوان قائل بود. مجموعه ای از آموزش های تخصصی و مرتبط با شغل که میتواند منجر به خلاقیت، بهبود تخصص، تسلط شغلی، افزایش مهارت فنی و یا آشنایی با شرایط ایمنی باشد، یک نمونه از این بسترها میباشد. مجموعه آموزش های تکامل فرهنگی سازمان، خانواده و یا آموزش های آشنایی با قوانین و مقررات نیز در همین راستا مطرح بوده که برآیند تمامی این ها به موازات یکدیگر منجر به برآورده شدن انتظارات سازمان خواهد شد.

وظیفه تحقق این مهم در مجتمع مس شهربابک، بر عهده اداره آموزش مجتمع میباشد. این اداره که در ابتدا به صورت مشترک با امور آموزش مجتمع مس سرچشمه به وظایف ذاتی خود مشغول بوده است، در سال به صورت مستقل و بعنوان زیر مجموعه امور منابع انسانی و آموزش مجتمع مس شهربابک فعالیت کرده است.

هم اکنون مجموعه آموزشی شهربابک با تعداد 15 پرسنل در دو واحد اصلی برنامه ریزی و اجرا نقشی تعیین کننده در پویایی و ارتقا سطح دانشی و مهارتی کارکنان شریف مجتمع شهربابک دارد.

این اداره که از پیشگامان رفع نیازهای آموزشی نیروها بر مبنای متد حل مسئله ساختاریافته (SPS)  میباشد، هم اکنون در مجموعه فنی حرفه ای شهربابک واقع شده است.