درباره ما

امور منابع انسانی و آموزش مجتمع مس شهربابک

 
در دنیایی که سطح زندگی و رفاه بشر بطور مستقیم و تنگاتنگ به سطح پیشرفت بخش‌های مختلف صنعتی وابسته است، با رشد روزافزون صنایع و باز شدن افق‌های جدید تکنولوژی در این حیطه، ضرورت آموزش نیز بیش از پیش احساس می‌شود.
 
در همین چارچوب مجموعه‌های مختلف صنعتی، به منظور عقب نماندن از این رقابت و حفظ و بقا سازمان خود در چرخه رقابت، میبایست نگاه ویژه‌ای به مقوله آموزش داشته باشند و بدین واسطه به صورت مستمر به بهسازی و توانمند کردن منابع انسانی خود بپردازند.
 
برای این آموزش‌ها بسترهای زیادی میتوان قائل بود. مجموعه‌ای از آموزش‌های تخصصی و مرتبط با شغل که می‌تواند منجر به خلاقیت، بهبود تخصص، تسلط شغلی، افزایش مهارت فنی و یا آشنایی با شرایط ایمنی باشد، یک نمونه از این بسترها می‌باشد. مجموعه آموزش‌های تکامل فرهنگی سازمان، خانواده و یا آموزش‌های آشنایی با قوانین و مقررات نیز در همین راستا مطرح بوده که برآیند تمامی این‌ها به موازات یکدیگر منجر به برآورده شدن انتظارات سازمان خواهد شد.
 
وظیفه تحقق این مهم در مجتمع مس شهربابک، بر عهده اداره آموزش مجتمع می‌باشد. این اداره بعنوان زیر مجموعه امور منابع انسانی و آموزش مجتمع مس شهربابک فعالیت می‌کند.
 
هم‌اکنون این مجموعه آموزشی در شهربابک در دو واحد اصلی برنامه‌ریزی و اجرا نقشی تعیین کننده در پویایی و ارتقا سطح دانشی و مهارتی کارکنان شریف مجتمع مس شهربابک دارد.
 
این اداره که از پیشگامان رفع نیازهای آموزشی نیروها بر مبنای متد حل مسئله ساختاریافته (SPS) می‌باشد، هم‌اکنون در مجموعه کانون امام خمینی(ره) شهربابک واقع شده است.

سبد خرید