برگزاری سمینار کتاب «عیبی ندارد حالت خوش نیست»

 موضوع سمینار بهمن ماه، کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست، بود. این سمینار در محل واحد آموزش مجتمع مس شهربابک و با ارائه و تسهیلگری خانم فروغ شمس الدینی برگزار شد. ️این کتاب نوشته‌ی خانم مگان دیواین، روان درمانگر و نویسنده آمریکایی، در مواجهه با سوگ و فراق نوشته شده است.️ با خواندن این کتاب مفهوم جدیدی از سوگ، عشق و فراق را در می‌یابیم و با آگاهی به اینکه سوگ در امتداد عشق است آرام مییابیم. ️این سمینار به همت واحد آموزش مجتمع مس شهربابک به صورت ماهانه در محل واحد آموزش مجتمع مس شهربابک واقع در کانون امام خمینی برگزار می‌شود. ️هدف از برگزاری این سمینار گسترش فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و آشنا کردن مردم با کتاب است.
گالری
سبد خرید