برگزاری سمینار کتاب زندگی با تمام وجود

سمینار کتاب زندگی با تمام وجود درمحل واحد آموزش مجتمع مس شهربابک با تسهیلگری و ارائه  سرکار خانم  فروغ شمس‌الدینی برگزار شد.
این کتاب نوشته خانم برنه براون، محقق و پژوهشگر خجالت و آسیب پذیری است. در سمینار کتاب زندگی با تمام وجود که با حضور ۶۰ نفر از علاقه‌مندان برگزار شد، مباحث مختلف کتاب مورد بحث و تحلیل قرار گرفت.

گالری
سبد خرید