برگزاری دوره آموزشی تحلیل ریشه‌ای خرابی‌ها

دوره آموزشی تحلیل ریشه‌ای خرابی‌ها، 14 اسفندماه در واحد آموزش‌ مجتمع مس شهربابک‌، با تدریس خانم جاویدی با حضور کارکنان مجتمع‌ به مدت ۵ ساعت برگزار شد.

سبد خرید