برگزاری دوره آموزشی اتوماسیون اداری(تحت وب چارگون)

دوره آموزشی اتوماسیون اداری(تحت وب چارگون)، با تدریس خانم فاطمه زینلیان در روزهای ۱۸ و ۱۹ ام بهمن ماه ۱۴۰۱، با حضور حدود 20 نفر از کارکنان، در واحد آموزش مجتمع مس شهربابک برگزارشد.

سبد خرید