برگزاری دوره‌ی آموزشی بهداشت صنعتی

دوره‌ی آموزشی بهداشت صنعتی در واحد آموزش مجتمع مس شهربابک با تدریس آقای زین‌الدینی برگزار شد‌.
️در این دوره‌ی آموزشی  حدود ۸۰ نفر از کارکنان مجتمع به مدت ۶ساعت حضور داشتند‌.

سبد خرید