برگزاری دوره‌ی آموزشی آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس iso 9001

دوره‌ی آموزشی دوره‌ی آموزشی آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس iso 9001، با حضور کارکنان مجتمع در واحد آموزش مجتمع مس شهربابک برگزار شد. این دوره با تدریس جناب آقای جعفری و در روزهای 26 و 28 فروردین ماه برگزار شد.

گالری

سبد خرید