در این قسمت از سلسله انیمیشن‌های ایمنی در کار  سراغ آقای راننده دامپ‌تراک رفتیم و یه نمونه از بی‌‌احتیاطی‌ها و عاقبت  کارش را به تصویر کشیدیم.

سبد خرید