اساتید خارجی

لیست برخی از اساتید خارجی که با مجموعه همکاری دارند

کادر اساتید برون سازمانی

گرایش کامپیوتر
امید محسنی:
دوره های ICDL- فوق لیسانس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گرایش صنایع
حسین تیموری:
دوره های مدیریت فرآیند- ISO 9001-1400129990-45001- کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد تهران
گرایش صنایع
سعید رمضانی:
دوره های مدیریت دارایی فیزیکی و مهندسی نگهداشت- دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
گرایش معدن
محمد رضا گرمسیری:
محاسبات متالورژیکی در کانه آرایی پیشرفته- دکتری مهندسی فرآوری معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
گرایش مکانیک
رضا مرادی:
گيربكس، كوپلينگ ها و هم محور سازي، پمپها و كمپرسور ها- فوق ليسانس دانشگاه امام حسين
گرایش عمومی
احمد یحیایی:
مدیریت روابط عمومی- سردبیری روزنامه- دکترای علوم ارتباطات واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
سبد خرید